Scrollování

Scrollování, neboli česky rolování, je způsob posunu po webové stránce, v dokumentu nebo například v aplikaci. Jedná se o pohyb pomocí kolečka na myši, které posunuje obsah směrem nahoru nebo dolů. Lze využít také šipky, které se nachází většinou na pravé straně obrazovky nebo posuvníku mezi nimi jeho tažením. U moderních dotykových obrazovek může být scrollování provedeno pomocí přejetí prstu.

Mnohé stránky využívají možnosti pojmout scrollování originálně. Například francouzská automobilka použila k propagaci 3008 Hybrid 4 interaktivní stránky, na nichž se pomocí scrollování odvíjel příběh.

Scrollování je důležitou součástí UX designu a lze s ním pracovat v rámci obsahového marketingu.