Autentizace

Pojmem autentizace označujeme proces, jehož cílem je ověření identity uživatele. Konkrétně se může jednat například o zadání přihlašovacího jména a hesla v rámci přihlašovacího formuláře.

Autentizace se však nemusí týkat pouze uživatelů. Například při vývoji webových aplikací se může jednat o autentizaci i dalších objektů jako jsou například e-maily.