Autorizace

Autorizací nazýváme proces, během kterého aplikace ověří, zda má uživatel oprávnění provést určitou činnost. Může se jednat například o smazání účtu, přidání obsahu na webovou stránku a podobně.

Oproti tomu autentizace je krok, který ověřuje samotnou identitu daného uživatele.

Jedním z prvků, který může být při autorizaci požadován, je například heslo.