Zkratka B2C pochází z anglického názvu Business To Customer. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších modelů v rámci internetového podnikání. Pod názvem se skrývá označení obchodních vztahů mezi společnostmi nabízejícími produkty či služby a koncovými zákazníky. Jde tedy o přímý prodej nebo jeho podporu. Obchodní model lze dále rozdělit na tři kategorie.

Informace – první část se týká informování možných zákazníků o službách či produktech na webových stránkách.

Komunikace – dalším bodem je komunikace skrze formuláře za účelem získání zpětné vazby a dalších informací. Zde bychom mohli zmínit také budování vlastní e-mailové databáze, která je důležitou součástí e-mail marketingu. Se získanými daty lze také dále pracovat v rámci PPC kampaně.

Prodej – poslední kategorií je samotný prodej služby či zboží skrze internetový obchod.

Další využívanou zkratkou je například B2B.