Zkratka B2B pochází z anglického Business To Business. Označuje obchodní vztah a komunikaci mezi spolupracujícími společnostmi. Tento druh spolupráce je spojen primárně s dealerským prodejem a lze jej zařadit mezi nejstarší druhy elektronického způsobu podnikání a to z toho důvodu, že výměna dat zpravidla probíhá na elektronické bázi. Mezi první komunikační prostředky patřil e-mail. Později se přidalo například také sdílení informací skrze zveřejňování nabídek a poptávek formou inzerce na inzertních serverech a nakonec i přímý prodej na internetu.

Mezi komunikované informace mohou patřit nejrůznější faktury či objednávky. Důležitou součástí jsou také celé distribuční a komunikační sítě, které mají za úkol regulovat obchodní vztahy.

Další využívanou zkratkou je například B2C. Zatím co u B2B se jedná o velkoobchodní prodej, u B2C je možné v rámci e-shopu vyřizovat obchod s koncovými zákazníky, ale i velkoobchodní sekce.

Dalším zajímavým pojmem je B2G.