CDP / Custom Data Platform

CDP je zkratkou anglického názvu Custom Data Platform, který bychom mohli do češtiny přeložit jako Zákaznickou datovou podporu. Skrývá se pod ním software, sloužící k ukládání všech posbíraných zákaznických dat do rozsáhlé marketingové databáze. Data jsou vždy roztříděna do celistvých profilů jednotlivých klientů. Dále lze s nimi pracovat v rámci on-line marketingových kampaní a podobně.

Data jsou většinou sesbírána z více zdrojů. Ukládána je prakticky veškerá aktivita uživatelů, která je dále členěna.

Behaviorální data – tato data vznikají jakoukoli interakcí z libovolného zařízení, které je připojeno k internetu.

Demografická data – do této kategorie řadíme sociálně-ekonomické informace.

Transakční data – do poslední skupiny řadíme data s právním a komerčním charakterem.

S CDP úzce souvisí DMP, což je zkratka pro Data Management Platform. Tato technologie slouží je shromažďování dat o uživatelích.