DMP / Data Management Platform

Pod zkratkou DMP najdeme celý anglický název Data Management Platform. Do češtiny bychom ho mohli přeložit jako Platforma pro správu dat. Tato technologie má na starost shromažďování a správu veškerých dat týkajících se uživatelů, které řadí do vlastní databáze. Po pečlivé analýze jsou vytvořeny profily, se kterými lze dále pracovat při přesném cílení on-line marketingových kampaní.

Pokud to právní stránka dovoluje, s daty lze dále obchodovat, například v rámci reklamních kampaní. Data jsou většinou shromážděna z více zdrojů.

DMP podpoří podnikání v několika sférách:

Úspora času – zrychlená komunikace s mnoha dalšími platformami výrazně ušetří čas.

Cílení reklamy – sesbíraná data umožňují přesné cílení reklamy.

Monetizace dat – data je možné dále přeprodat.

Personalizované prostředí – prostředí je možné přizpůsobit potřebám konkrétního uživatele.

Úzce souvisejícími pojmy jsou CRM a CDP.

CRM – nebo-li Customer Relationship Management. Tento druh managementu je orientovaný primárně na uživatele a budování dlouhodobých kvalitních vztahů a důvěry z jejich strany.

CDP – jedná se o zkratku anglického názvu Custom Data Platform. Software má za cíl ukládat zákaznická data a dále je třídit v rámci své vlastní databáze.