Copywriter / Copywriting

Copywriter je člověk, který pracuje s texty. Specializuje se na tvorbu marketingových textů, které jsou učené k propagaci a prodeji. Copywriter se zabývá psaním reklam, PR článků, textů na webové stránky či tvorbou sloganů nebo názvů.

Copywriting je tvůrčí činnost, při které reklamní a marketingové texty vznikají. S copywritingem se můžeme setkat v článcích na blozích, v textech produktů e-shopů nebo třeba na sociálních sítích. Důležitým prvkem reklamních textů je
poutavost, přesvědčivost a samozřejmě také gramatická správnost.

V souvislosti se psaním marketingových textů můžeme mluvit o Web Copywritingu a SEO copywritingu.

U Web copywritingu se jedná o psaní textů, které vytvářejí obsah webových stránek a psaní článků, které jsou publikovány na internetu. Při psaní se využívá vhodného členění, zvýraznění klíčových slov a nadpisů.

SEO copywriting je psaní textů, které jsou cílené na vyhledávače. Jedná se o propojení SEO a copywritingu. Při psaní tohoto typu textů je důležité se zaměřit na klíčová slova, nadpisy a délku textu. Cílem SEO copywritingu je zvýšit návštěvnost webu.