CSS / Kaskádové styly

Zkratka CSS pochází z anglického Cascading Style Sheets, v překladu kaskádové styly, a slouží pro označení programovacího jazyku, určeného pro formátování internetové stránky. Pod CSS tedy spadá pouze zobrazení a rozmístění prvků na webu, nikoliv obsah. Tyto informace můžou být zapsané ve formátu XHTML, XML nebo HTML a spadá sem například font písma, velikost a umístění elementů, barva a podobně.

Oproti HTML má CSS širší možnosti formátování. Úpravy na webu jsou mnohem snadnější, stránka se načítá rychleji a pomocí CSS lze také formátovat libovolný XML jazyk. Kaskádové styly navíc umožňují responzivitu, tedy vytvoření webu, jehož podoba se přizpůsobí zařízení, které uživatel právě používá.