CZ-NACE kód / NACE

Zkratkou NACE označujeme standardní klasifikaci pro ekonomické činnosti v rámci Evropské unie a to již od roku 1970. V rámci českého ekonomického prostředí se setkáváme s označením CZ-NACE.

Co to znamená v praxi? Každé statistické jednotce, která se věnuje některé z ekonomických činností, je možné přiřadit tento kód, který lze dohledat v databázi RES.

Podle těchto údajů byly rozděleny obory podnikání do jednotlivých kategorií v rámci postupného spuštění EET, tedy elektronické evidence tržeb.

Dalším zajímavým pojmem v našem slovníku je například autentizace nebo GDPR, zabývající se ochranou osobních údajů.