Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní platforma jedné z nejpoužívanějších sociálních sítí Facebook. V reklamních kampaních se můžete setkat s dvěma platebními metodami.

  • PPV – anglicky pay per view znamená platbu za zobrazení
  • PPC – anglicky pay per click, znamená platbu za proklik

Reklama na Facebooku se zpravidla zobrazuje na pravé straně, kde najdete většinou dva až tři reklamní sloty. Další možností je sponzorovaný příspěvek, který se zobrazí v kanále vybraných příspěvků. Díky přesnému zacílení na uživatele tento typ zapadne mezi příspěvky stránek, které uživatel přímo odebírá a má velkou zpětnou vazbu.

Nespornou výhodou Facebook reklamy je možnost dlouhodobé komunikace s uživateli. Ve chvíli, kdy projeví o vaši stránku zájem, komentují nebo sdílejí vaše příspěvky, budou automaticky dále oslovováni příspěvky stránky nebo komentáři dalších uživatelů u stejných příspěvků.