Facebook pixel

Jedná se o analytický nástroj společnosti Facebook, který pomůže změřit všechny akce, která na vašem webu ze strany uživatelů probíhají a zároveň vyhodnotí, jak účinné jsou vaše reklamy.

Facebook pixel umožňuje při založení nové kampaně vybrat okruh uživatelů na základě dat získaných z webové stránky. Také pomůže zajistit, aby se reklama zobrazila právě těm lidem, kteří o ni nejpravděpodobněji projeví zájem. Skrze Facebook pixel si můžete nastavit automatickou nabídku a na závěr se podívat na výsledky získané v průběhu měření výkonu kampaně.

Facebook pixel zapne svou aktivitu vždy ve chvíli, kdy na vaší webové stránce provede uživatel nějakou akci. Jedná se tedy o propojení Facebook Ads přímo s vaším webem.