Favicon

Favicon (zřejmě zkratka od slova 'favorites icon'), neboli ikona/značka stránek, má často podobu firemního loga. Grafický vzhled favicon by měl korespondovat se vzhledem stránek a držet se tak firemní identity. Díky tomu umožňuje uživatelům lépe se orientovat a mít rychlý přehled v seznamu webů v liště záložek. Tato miniaturní značka stránek se zobrazuje v levé části adresního řádku či záložce prohlížeče.

Jak vytvořit favicon?

Webové ikony mají doporučený rozměr 16x16 px nebo 32x32 px. Při tvorbě je důležité držet se jednoduchosti. Favicon musí zaujmout, ale především být rozpoznatelný. 

Vlastní faviconu s koncovkou .ico je množné si vytvořit v jakémkoliv grafickém programu, který tento formát podporuje (např. GIMP). Pokud favicon vytvoříte v programu, který tento formát nepodporuje, můžete ho na formát s koncovkou .ico převést za pomoci online nástroje Favicon generátor.

Jak vložit favicon na web?

Vytvořenou ikonu je potřeba vložit do kódu webu, požádejte proto o tuto úpravu svého správce webu.