Formulář

Formuláře jsou dokumenty obsahující pole k vyplnění důležitých údajů a základních informací.

Offline elektronické formuláře jsou nejčastěji ve formě souborů (PDF, XLSX), ukládají se do počítače a odesílají se formou přílohy e-mailem nebo jiným médiem.

Online formuláře jsou součástí stránky a mohou být interaktivní (podmíněná pole, restrikce, nastavení pravidel pro vyplnění). Interaktivní formuláře snižují chybovost respondentů a zvyšují šance na vyplnění celého formuláře.

Funkce online formulářů:

  • Zaznamenávání konverzí

Konverze (návštěvník vykoná požadovanou akci) je základem úspěšného marketingu. Bez měření konverzí nelze kampaně spolehlivě hodnotit.

  • Budování databáze klientů

Kontaktní formuláře by měl být propojen s CRM systémem (Customer Relationship Management).

  • Ochrana před spam roboty