Hlavní navigace

Jedná se o primární navigační strukturu webu. Setkat se s ní můžeme v podobě horizontálního pruhu v hlavičce webu nebo na boku v podobě vertikálního boxu. U responzivních webů, které jsou přizpůsobeny na mobilní a další zařízení, může být menu skryto, dokud si ho uživatel nezobrazí.

Dalším zajímavým pojmem je responzivní reklama nebo responzivní design.