HTML atribut

V jazycích XHTML a HTML se jedná o podstatné součásti značek neboli elementů, kde fungují coby parametry, mající v sobě zapsané určité hodnoty. Ovlivňují tak samotné vlastnosti těchto značek.

S HTML atributy se setkáme vždy v rámci prvního tagu značky (elementu) zapsaného mezi dvě závorky <>. Oproti tomu v rámci XHTML je nutné zapsat hodnotu atributu mezi uvozovky. Rozlišujeme několik druhů HTML atributů.

  • Povinné atributy – bez těchto atributů nebude značka HTML fungovat.
  • Volitelné atributy – značka HTML bude fungovat, ale lze ji doplnit o další prvky.
  • Události – propojují značku s JavaScriptovou událostí.
  • Globální atributy – tyhle atributy je možné použít u velké části HTML značek. Patří sem například title, class, style a další.
  • Data – tyhle atributy vytváří možnost uložit spolu s HTML značkou data, která jsou později čtena například pomocí JavaScriptu.
  • Mikrodata – jedná se o informace určené pro roboty vyhledávačů a další.