HTML tag

S tímto termínem se setkáme ve slovníku kodérů a frontendistů. Označují tak značky neboli elementy v rámci XHTML nebo HTML, které vytváří HTML elementy, zapisované do ostrých závorek.

Rozeznáváme párové a nepárové tagy.

Ukázka párového tagu pro tučný text:

Ukázka nepárového tagu pro zalomení řádku:

Součástí tagů mohou být i další atributy, ovlivňující vlastnosti HTML elementu.