HTTP referer

Jedná se o specifickou HTTP hlavičku, skrze kterou obdrží server od webového prohlížeče při vyžádání odkaz na zdroj návštěvy uživatele. Tedy to, odkud přišel. Využití najdeme především v rámci webové analytiky.

Referer je ve skutečnosti Referrer. Překlep se podařilo vytvořit v roce 1945 Phillipu Hallam-Bakerovi. Než si toho někdo všiml, termín se natolik vžil, že už ho nikdo neopravoval.

Podobně jako u cookies, i u HTTP refereru dochází k výrazným úpravám v rámci ochrany soukromí uživatele. Pokud bychom se podívali například na Google, ten předává pouze doménu, nikoli celou adresu. Takto je to nastaveno od roku 2020, kdy vyšla verze 85. Tím pádem neuvidíte konkrétní stránku ani v Google Analytics nebo se budou data ze Seznamu zapisovat do referral namísto do organic. Tohle lze vyřešit pomocí specifické HTTP hlavičky Referrer-Policy.