Pod zkratkou HTTP (HyperText Transfer Protocol) se skrývá internetový protokol, který je používaný pro přenesení souborů mezi serverem a klientem, pod nímž si můžeme představit například webový prohlížeč. Anglický název vychází z původního zaměření software, což byl přenos hypertextových dokumentů. Pod zkratkou HTTPS se setkáváme se zabezpečenou variantou pomocí SSL certifikátu.

Protokol funguje na principu dotazu a odpovědi. HTTP je tzv. bezstavový protokol. Ve chvíli, kdy například kliknete na nějaký interaktivní prvek, prohlížeč, který používáte, odešle za pomoci HTTP protokolu požadavek s odpovídající adresou na daný server, spolu s HTTP hlavičkou. Server následně odpoví vlastním HTML souborem, ke kterému připojí stavový kód a odlišnou hlavičku HTTP.