Inbound marketing

Pod tímto pojmem najdeme přístup k propagaci za pomoci využití prostoru na internetu, který je zdarma nebo za velice nízkou cenu.
Oproti tomu pod pojem Outbound marketing můžeme zahrnout bannery, TV spoty a podobně.

Reklama, která není na první pohled reklamou, snadněji zaujme a zvýší uživatelovu pozornost i zvědavost. Pokud prodáváte například odličovač, můžete se dohodnout s influencerem na propagaci v rámci sociální sítě a počítat s tím, že vaši reklamu uvidí všechny ženy, které se zajímají o kosmetiku, tím pádem i o její odlíčení a produkt uvidí u své oblíbené osoby. To zvýší jejich důvěru. Může sem spadat například i PR článek.

Inbound marketing můžeme shrnout v několika bodech.

  • Vhodné místo – autor reklamy nejprve najde sám vhodné místo, kam teprve přijde uživatel
  • Přínos – reklama je orientována na přínos pro klienta
  • Komunikace – komunikace probíhá oboustranně
  • Umět zaujmout – reklama uživatele zaujme a vede ho k dalším samostatným krokům
  • Autenticita – značka se reprezentuje jako autentická, vytváří vztah

Inbound marketing je vhodný pro propagaci produktů a služeb v kombinaci s hodnotným obsahem. Ten však není zdarma - někdo ho musí vytvořit. Je tedy otázkou, do jaké míry je Inbound marketing zdarma. V některých případech sice neplatítíe za místo, ale platíte za kvalitní obsah.

Další formou reklamy je například PPC nebo PPV.