Interní prolinkování

Pod pojmem interní prolinkování rozumíme provázanost jednotlivých stránek v rámci jednoho webu skrze odkazy. Kvalitní prolinkování je důležitým off-page faktorem pro roboty vyhledávačů, kterým pomáhá pochopit vnitřní členění webu, jeho strukturu a způsob, jakým pracuje s informacemi. Správná architektura je důležitá pro kvalitní SEO.

Rozlišujeme také deep link a broken link