Deep link

Tímto termínem, pocházejícím z angličtiny, označujeme zpětné odkazy, vedoucí z cizích webů na naše stránky, které však nevedou na úvodní stránku.

V rámci tohoto pojmu počítáme tzv. deep link ratio, což můžeme přeložit jako míru zanoření odkazu. Jinak řečeno se jedná o poměr těchto zpětných odkazů, které vedou do hloubky webové stránky.

Dalším zajímavým pojmem je například hypertextový odkaz nebo zpětný odkaz.