IP adresa

IP je zkratka slov Internet Protocol.

Je to protokol, díky kterému mezi sebou komunikují všechna zařízení na internetu. IP adresu tvoří kód. Nejčastěji je používaná jeho starší verze IPv4, postupně se přechází na jeho novější verzi IPv6. Jedná se o kombinaci čísel oddělených tečkami v případě staršího protokolu a o kombinaci čísel a písmen oddělených dvojtečkami u novějšího protokolu IPv6.

Protože by pro běžné uživatele bylo velice těžké pamatovat si číselné adresy, existuje systém DNS (Domain Name System), který umožňuje přiřadit k číselné IP adrese doménové jméno, která jsou snadněji zapamatovatelná.

IP adresu jde zjednodušeně přirovnat k číslu v telefonním seznamu mobilního telefonu. Telefon při volání vybere jméno volaného a přiřadí k němu telefonní číslo stejně jako prohlížeč přiřadí IP adresu k doméně a zobrazí stránku.

Dalším zajímavým pojmem je například Angular.

Nové poznatky vám přínášíme také v rámci našeho blogu.