Zkratka JSON pochází z anglického JavaScript Object Notation. Jedná se o hojně využívaný formát, umožňující výměnu dat v rámci více aplikací. JSON lze použít i v rámci dalších programovacích jazyků. Alternativou je například XML, avšak JSON je mnohem kompatibilnější s řadou moderních aplikací a méně náročný na objem dat.