XML feed

Jedná se o datový soubor sloužící k exportu dat mezi systémy. Ve světě on-line marketingu je to většinou export dat mezi e-shopem a zbožovými srovnávači. Soubor obsahuje název zboží, jeho popis, EAN, cenu a další informace, jako je například jeho dostupnost, počet kusů na skladě a podobně. Výhodou XML feedů je časová úspora a široký záběr. Každý srovnávač zboží má vlastní kritéria pro podobu feedu. Při jejich tvorbě je potřeba dát pozor na několik bodů.

Název – zbožové srovnávače zpravidla upřednostňují unifikované názvy obsahující produktovou řadu či značku. Majitelé e-shopů mají názvy produktů zpravidla upravené, ale ty jsou pro feedy mnohdy nepoužitelné. To je potřeba pohlídat, aby byly produkty správně spárované. Název je důležitý především u Zboží.cz a Heureka.cz. Google nákupy se více řídí EAN kódem.

Kategorie – každý srovnávač zboží má vlastní propracovaný strom kategorií, do kterého jsou produkty řazeny. E-shopy mají oproti tomu vlastní rozdělení kategorií. Tady je třeba pohlídat, jaká data posíláte. Při ručním párování produktů je vhodnější začít nejprve kategorií a následně se přesunout ke konkrétním produktům.