line-height / řádkování

Pod pojmem řádkování neboli line-heigh najdeme řádkování v CSS. Jedná se o vzdálenost mezi řádky v rámci konkrétního odstavce. Vzdálenost mezi řádky se zpravidla odvíjí od konkrétního fontu. 

Vždy záleží na výsledném dojmu. Primárním cílem řádkování je dobrá čitelnost textu.

Souvisejícím termínem je například Google Fonts.