Modální okno

Informace se uživateli zobrazují prostřednictvím malého okna. Jedná se o dialogová okna, která slouží ke komunikaci s uživatelem. Ta je možné rozdělit na modální a nemodální, podle toho, zda po zobrazení blokují či neblokují vstup do ostatních částí programu.

Modální okno je okno, které po zobrazení blokuje vstup do dalších částí programu, až do zavření tohoto okna. Tato okna jsou používány v programech, kdy je potřeba nějaká informace, kterou musí uživatel potvrdit, aby mohl pokračovat.

Jako příklad je možné uvést informační okno v programech, které zobrazuje jméno, verzi a informaci o autorských právech nebo modální okno, které informuje uživatele o ukončení programu.

V rámci komunikace s uživatelem si můžete přečíst také o e-mail marketingu.

Další zajímavé informace najdete na našem blogu.