On-page/ Off-page

Oba termíny on-page i off-page pochází z oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače). Oba tyto faktory ovlivňují, jak se webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání. On-page faktory se nacházejí přímo na dané webové stránce, zatímco u off-page faktorů je tomu naopak. Off-page faktory jsou faktory mimo webovou stránku.

On-page faktory je možné snadněji ovlivnit. 

Mezi on-page faktory patří:

  • Obsah webové stránky: Ten by měl mít správnou strukturu, formát a měl by obsahovat správně zvolená klíčová slova a fráze. Je dobré zvýraznit vhodné informace tučným písmem, využívat v textu nadpisy a podnadpisy a využívat pro každou stránku odlišný titulek, který bude obsahovat klíčová slova.
  • Meta tagy: Mezi hlavní meta tagy se řadí popisek stránky a titulek.
  • Adresa stránky, podstránek a doména webu
  • Mezi další on-page faktory můžeme zařadit také respozivní design a navigaci stránek.

Mezi off-page faktory patří:

  • Zpětné odkazy: Mezi velice důležité off-page faktory se řadí zpětné odkazy. Jedná se o odkazy na web z jiných webových stránek. Důležitá je jejich kvalita. Mělo by se jednat o hypertextové odkazy, které pochází z webů, které jsou podobně tematicky zaměřené, zároveň by se mělo jednat o důvěryhodné weby, odkazy by měly vznikat přirozeně, neměly by směřovat pouze na jednu stránku a také by neměly být v jednom tvaru, důležité je také stáří odkazů.
  • Zmínky na sociálních sítích: Stále větší roli hrají v hodnocení stránky také zmínky na sociálních sítích jako je Facebook či Twitter.