Doména

Co je to doména

Internetová doména nebo úplně správně doménové jméno je unikátní adresou na internetu, jejíž hlavní funkcí je nahradit číselný kód v podobě IP adresy textovým tvarem. A právě tím usnadňuje své nalezení a zároveň možnost navštívení konkrétních webových stránek. Můžeme ji abstraktně přirovnat k názvu ulice a číslu popisnému. Doména je součástí URL adresy.

Pokud má někdo zájem využívat vlastní doménu, musí si ji nejprve zakoupit, tedy spíše pronajmou u některého z registrátorů. Pak na této internetové adrese může jednoduše vystavit svou vlastní webovou prezentaci.

Úrovně domén

Doménu jako takovou si můžeme rozdělit na několik druhů:

1. Doména I. řádu, která se nachází na konci názvu webových stránek za tečkou. Domény prvního řádu můžeme rozdělit na národní a nadnárodní. Národní domény jsou takové, jejichž koncovka se určuje podle státu např. .cz, .sk, .de atp.. U nadnárodních domén je použita přípona jako například .com, .net, .org.. U nás je nejznámější .cz nebo .com, popřípadě .org.

2. Doména II. řádu je nejdůležitějším typem, právě ta je samotným názvem stránek. Je nutné, aby název byl bez mezer, háčků a čárek. Povolena je v názvu pomlčka, kterou můžete od sebe oddělit například dvě slova.

3. Doména III. řádu, označovaná také jako subdoména, představuje rozšíření domény II. řádu. Umisťuje se před Vaše zvolené jméno a je od něj oddělena tečkou.

Příklad: http://shop.shopea.cz

  • Subdoména
  • Doména druhého řádu
  • Doména prvního řádu - národní

Jak vybrat doménu

Výběr vhodné domény pro váš projekt je důležitým a poměrně náročným krokem. Zvláště obecné fráze jsou často zabrané a to v mnoha různých variantách. Přesto existují osvědčená doporučení, která vám s její volbou mohou pomoci:

  1. Volte krátké a výstižné slovo nebo skupinu slov či znaky.
  2. Vyberte takovou doménu, která se bude snadno vyslovovat a dobře pamatovat.
  3. Najděte název, který bude v rámci svých možností unikátní.

Doménu je vhodné volit tak, aby co nejvíce odpovídala Vašemu zaměření a byla pro zákazníky jednoduše zapamatovatelná a dohledatelná. Konkrétnější rady, jak správně vybrat doménu si můžete přečíst zde.

Webhosting

Základem pro provozování webových stránek není jen doména, ale také webhosting. Již víme, že doménové jméno je vlastně jejich název. Webhostingem se pak rozumí datový prostor na serveru. Je to místo na internetu, které je vyhrazeno pro uložení vašich stránek. Tento hosting může být jak placený, tak i zdarma, v tomto případě pochopitelně s určitými limity. Obstarat si ale můžete i svůj vlastní.