Open source

V angličtině se můžeme setkat s názvy „open software“ nebo „open-source software“. V češtině také svobodný software.

Pojem open source označuje programy, jejichž zdrojový kód je volně přístupný pro další vývojáře. Ti ho mohou studovat a dále upravovat podle vlastních potřeb. Součástí řady open source je také licence, která specifikuje práva použití a úpravy, které je možné provést. Nově vzniklý software je často šířen zdarma. Za jeho vznikem stojí většinou komunita dobrovolníků. Pokud se do vývoje pustí společnost, většinou výsledný software dále neprodává, ale má příjmy například z podpory pro uživatele a dalších vedlejších služeb.

Pod označením open source se můžeme setkat také se softwarem, který vznikal od začátku v řadách dobrovolníků nebo ho lze využívat zdarma. V obou případech se jedná o mylné označení.

Open Source Initiative

Organizace Open Source Initiative uděluje certifikace open source softwaru, který splní daná kritéria. Tento software pak někdy nazývá OSI.

Příklady open source

  • Linux – operační systém
  • Apache Server – webový server
  • MySQL - databáze
  • Firefox - Internetový prohlížeč
  • Python a PHP – skriptovací jazyky