PNO je zkratka pro Podíl nákladů na obratu. Přesněji se jedná o hodnotu vyjadřující, kolik procent ze zisku bylo vynaloženo na reklamu, která zisk přinesla.

S hodnotou PNO se můžeme setkat u Seznamu v rámci nástroje Sklik, kam byla zařazena jako alternativa k ROI. GoogleAds namísto toho nabízí výpočet hodnoty ROAS. I tam je však možné si přidat vlastní sloupec a hodnotu PNO sledovat. Jak na to se dozvíte zde.

PNO lze spočítat pomocí jednoduchého vzorečku Náklady/Obrat. Čím je PNO nižší, tím je reklamní kampaň úspěšnější.

Příklad: pokud do reklamy vložíte 100 Kč a budete mít zisk 500 Kč, PNO je 20%.