Zkratka ROAS pochází z anglického Return on ad spend a lze ji přeložit jako návratnost prostředků vložených do reklamy.

Jedná se o hodnotu, kterou snadno vypočítáte porovnáním nákladů na reklamu s příjmy, které vám přinese. Náklady znáte a se zjištěním konkrétních hodnot příjmů vám pomůže měření konverzí kampaní. Pokud spouštíte novou kampaň, ROAS vám pomůže v momentě, kdy se rozhodujete kolik finančních prostředků vložit do jednotlivých kampaní, které je výhodné dále podpořit, a které spíše pozastavit nebo omezit.

Google nabízí v rámci nástroje Google Ads sloupec tzv. Cílovou návratnost investic do reklamy, a u Seznamu najdeme obdobu v rámci Skliku jako inverzní hodnotu PNO.
PNO je v podstatě obrácená hodnota k ROAS. 

ROAS v Google Ads

GoogleAds umožňuje v rámci výběru strategie nabídek u jednotlivých kampaní nastavení cílové hodnoty ROAS a teoreticky se na základě toho postará o samotné řízení kampaně a dodržování cíle. V praxi je však potřeba počítat s několika dalšími body. V případě, že hodnotu nastavíte příliš vysokou, tedy vysoký zisk, kampaň se může zcela zastavit. Tento nástroj také ne vždy reaguje v reálném čase. To znamená, že zatím co vychází z hodnot, kdy je podle něj kampaň výdělečná, aktuální situace už může být jiná a opačně. Kampaň také při použití této hodnoty neumožňuje ovlivnit cenu za kliknutí.

V Google Ads si můžete nastavit nový sloupec pro PNO a rychleji se tak orientovat při porovnávání výkonu mezi systémy. Jak vytvořit sloupec PNO? Jednoduše klikněte na nastavení Sloupce > Upravit sloupce > Vlastní sloupce > Přidat vlastní sloupce > Název PNO, vzorec Cena / Hodnota konverze, formát dat Procenta %.  

PNO v Sklik

V roce 2013 uvedl Sklik novou konverzní metriku, tzv. PNO. Jak Sklik vysvětluje, jedná se o efektivnější alternativu metody ROI, kterou je nutné vypočítat z údajů získaných v rámci Skliku a také z ceny objednávek. Oproti tomu hodnotu PNO vidíme rovnou po přihlášení do Skliku jako samostatný sloupec. Hodnotu podílu nákladů na obratu můžete sledovat v rámci jednotlivých kampaní i klíčových slov.

Zatímco ROAS mapuje čistě návratnost prostředků vložených do reklamy, zkratka ROI se zabývá celkovými náklady v porovnání se ziskem.