Registrace

Registrace je činnost, kterou uživatel získá přístup k určité službě. Obvykle je pro ni důležitý souhlas a váží se k ní další závazky. Základem je odsouhlasení podmínek a vyplnění registračního formuláře.

Příkladem registrace může být například tvorba e-mailové stránky nebo registrace k odběru novinek či jiné službě. Registrací si vytváříte síť uživatelů, kteří mají o vaši značku zájem, a je třeba dále budovat dobré vztahy – zaslání newsletteru, drobná sleva, upozornění na akce.

Registrace k určité službě (i bezplatné) může být požadovanou akcí na webu a úspěšnost lze vyjádřit konverzním poměrem (procentuální vyjádření, kolik návštěvníků provedlo určitou akci).

K úspěchu vám stačí několik základních informací. Složité vyplňování může uživatele odradit a stránku opustit. Spokojte se s málem a dodatečné informace můžete získat později.