Remarketing

Remarketing je metoda, která slouží k lepšímu cílení PPC reklamy na Internetu.

Díky remarketignu můžete oslovit návštěvíky, kteří již v minulosti navštívili váš web. Lze tak např. vymyslet přesvědčivější inzeráty, které se zobrazí pouze lidem, kteří již váš web viděli.

Znamená to, že pokud zákazník navštívil webové stránky, ale nic si neobjednal, server za pomocí cookies označí tohoto uživatele, a následně se mu bude zobrazovat reklama příslušného webu například na stránkách YouTube a mnoho dalších. Uvadí se, že tento druh reklamy je několikrát účinnější, než klasické metody PPC reklamy.

Remarketing je výraz používaný v systému Google Ads. Stejný význam má i slovo Retargeting, které je naproti tomu používané v systému Sklik.