Jedná se o zkratku z anglického Remarketing lists for search ads. Přeložit to můžeme jako Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

Většinou se setkáváme s klasickými remarketingovými kampaněmi v obsahové síti v rámci Google Ads. Kampaně cílí na uživatele, kteří web již v minulosti navštívili. Pojem RLSA označuje v podstatě to stejné s tím rozdílem, že tentokrát se to týká kampaní v rámci Nákupů Google a výsledků ve vyhledávací síti.