Subdoména

Subdoménu je možné vnímat jako takové rozšíření domény, která již existuje. Dalo by se říci, že se jedná o její specifikaci. Je to oddíl, který spadá pod nadřazenou doménu. Samotný rozdíl mezi doménou a subdoménou spočívá v tom, že doména se nachází přímo na webové stránce, zatímco subdoména je jakousi odnoží tohoto serveru a je vůči němu v podřadném postavení. To ale vůbec neznamená, že by nemohla vystupovat samostatně.

Klasickým znázorněním subdomény je například www.blog.domena.cz

Můžeme tedy říci, že subdoména je součástí webové stránky, jejíž doména je jí nadřazená. Stejně tak jako pro doménu i pro tvorbu subdomény platí určitá pravidla. Její název tvoří písmena nebo čísla a pomlčky. To vše pochopitelně bez diakritiky a interpunkce. Minimální délka je tvořena dvěma znaky.

Další zajímavé informace najdete také na našem blogu.