UX design / UX designer

Zkratka UX pochází z anglického User Experience a lze ji přeložit jako uživatelský zážitek. Název vystihuje zkušenost uživatele s aplikací, službou, systémem či produktem a podobně. Uživateli by se mělo pracovat s aplikací a dalšími produkty příjemně, měl by najít vše, co potřebuje a orientace by pro něj měla být snadná a prostředí přívětivé. O to vše se stará UX designer.

UX design si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníků a udržet jejich loajalitu.

V rámci SEO je UX design jeho důležitou součástí. Správně vytvořený UX design zlepšuje metriky, které mají mnohdy vliv na pozice stránek v SERPu. Může se jednat například o Bounce rate nebo-li míru opuštění nebo Dwell-time, což je čas strávený na stránce od momentu rozkliknutí výsledku ve vyhledávání po návrat do SERPu.