Videoremarketing

Video remarketing můžeme zařadit do kategorie spolu s remarketingem a dynamickým remarketingem.

Podobně jako dva výše zmíněné termíny, i videoremarketing umožňuje cílit na uživatele, kteří již váš web navštívili.

Videoremarketingovou kampaň je možné spustit na YouTube skrze nástroje Google pro vytváření reklamních kampaní. Reklama se může uživateli zobrazit před samotným videem jako reklama nebo jako banner na YouTube nebo v samotném videu.