Webová stránka

Webová stránka je dokument dostupný díky internetovému prohlížeči po zadání příslušné URL adresy nejčastěji v rámci WWW. Data jsou ve formě hypertextu a jsou vytvářena pomocí jazyka HTML nebo XHTML a CSS stylů.

Na webové stránce se nachází texty, multimediální soubory a odkazy k přesměrování na jinou část webu nebo externí odkazy. Statické stránky se nemění, ale dynamické stránky jsou aktualizovány při každém novém zobrazení.

Stránky lze tvořit osobní pro psaní blogů a sdílení zájmových činností nebo k propagaci vlastní značky. V marketingu se také využívá takzvaná microsite (samostatná webová stránka) určena k prezentaci určitého projektu bez představení celé firmy.

K optimalizaci stránek bez placené reklamy slouží SEO – metodika, která má za cíl zvýšit organickou návštěvnost webových stránek díky lepší pozici ve vyhledávači.