Strategická analýza a návrh řešení

Úspěšný e-mail marketing se neobejde bez kvalitní strategie ve spojení s profesionálním obsahem. Abyste si byli jisti, že pro své podnikání děláte v této oblasti vše potřebné a výsledná čísla dosahovala hodnot, které si přejete, můžete využít strategickou analýzu.

Vyhodnotíme několik kritérií a následně navrhneme možná zlepšení v oblastech, kde to bude třeba.

Budování vlastní databáze

Základem pro rozesílání obchodních sdělení je kvalitní databáze kontaktů. Ze zákona je možné rozesílat obchodní sdělení pouze lidem, kteří k tomu dají své svolení.

Ve chvíli, kdy je databáze využívána, je vhodné pravidelně sledovat výsledky, věnovat se segmentaci (členění databáze například podle zájmu uživatelů) a optimalizaci kampaní. Důležitá je také míra nárůstu, tedy rychlost, jakou se databáze rozšiřuje.

Strategická analýza

Během analýzy se podíváme na následující.

Míra vrácení
Míra vrácení, nebo také Bounce rate, sděluje procento e-mailů, které se vrátily, aniž by byly doručeny. Většina nedoručených e-mailů se vrátí, protože byly odeslány na neexistující adresu. Jindy může být schránka přeplněna. V jiných případech může mít poskytovatel služby výpadek a e-mail se povede doručit příště. E-mailové adresy, na něž není obchodní sdělení doručeno, je dobré ze seznamu odstranit. V případě většího množství a opakujícího se nedoručení e-mailů by se mohlo stát, že vaše pošta bude označena za spam.

Míra otevření
V dalším bodě můžeme navázat mírou otevřenosti, která sděluje, jaké procento e-mailů bylo odesílatelem otevřeno. Prostřednictvím A/B testování, kdy je vytvořeno několik různých kombinací předmětu zprávy a jména odesílatele, lze zjistit, která kombinace má největší úspěch.

Míra odhlášení
Ze zákona by měli mít uživatelé možnost kdykoli se ze zasílání obchodního sdělení odhlásit. E-mail by měl proto tuhle možnost obsahovat a zároveň byste měli měřit míru odhlášení, která vám napoví, která skupina uživatelů se z databáze odhlásila.

Míra prokliku
Míra prokliku měří počet kliknutí v rámci jednoho e-mailu. Příjemci mohou kliknout na jeden nebo více odkazů. Hodnoty vám prozradí, kolik uživatelů projevilo o obsah e-mailu zájem.

Míra sdílení
V dnešní internetové době si uživatelé zvykli sdílet téměř vše. Vyhodnocení míry sdílení vám pomůže zjistit, kolikrát byl e-mail přeposlán.

Konverzní poměr
Na míru prokliku můžeme navázat konverzním poměrem. Jedná se o číslo, které nám sděluje, kolik uživatelů provedlo požadovanou akci, tedy kolik příjemců zareagovalo aktivně na vaši výzvu, která byla součástí e-mailové kampaně.

Strategie a kvalitní příprava
V neposlední řadě se zaměříme také na přípravu samotného obsahu. Ten by měl být vyladěn po stylistické i obsahové stránce, s přidanou hodnotou a postaven tak, aby uživatele na první pohled zaujal. S tím vším vám pomohou naši copywriteři.

Vedle obsahu je důležitá také forma v podobě grafické šablony. Rádi vám ji připravíme na míru.

Uvažujete o strategické analýze vaší e-mailové kampaně? Rádi se s vámi podíváme na váš projekt, společně vytyčíme reálné cíle a navrhneme optimální řešení, díky kterému jich dosáhnete.

Neváhejte nás kontaktovat