Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML, což označuje technologii, která je používána k vytváření tzv. asynchronních webových aplikací. Jedná se o typ programování, umožňující webové stránce odesílat a také přijímat informace ze serveru a zároveň tuto stránku dynamicky měnit bez nutnosti jejího opětovného načtení.

AJAX vznikl kolem roku 1996. Tehdy se jednalo o převratný přínos. V té době jsme se mohli setkat pouze s klasickými weby, postavenými na propojení jednotlivých HTML stránek skrze odkazy. Ve chvíli, kdy uživatel klikl na odkaz nebo odeslal formulář, musel čekat na spojení se serverem a dívat se, jak se stránka pomalu načítá. Nová technologie umožnila výměnu dat mezi prohlížečem a serverem na pozadí. To výrazně zvýšilo uživatelskou přívětivost.