B2G / Marketing veřejného sektoru

Zkratka pochází z anglického Business to Goverment. Jedná se o vztah obchodníka se státní správou. Setkat se můžeme také s označením marketing veřejného sektoru.

Státní zakázky jsou zpravidla, podle oficiálních informací, řešeny pomocí výběrových řízení. Zakázku většinou dostane strana s nejnižší cenovou nabídkou. Jedná se často o dlouhodobé nebo pravidelné zakázky, mnohdy je potřeba speciální certifikace, takže se výběrového řízení nemůže účastnit každý.

Pokud bychom se podívali na aplikace orientované na B2G, mají často uživatelské prostředí podobné e-marketplace.

Mezi dalšími modely můžeme jmenovat B2B a B2C.