CSV soubor / CSV formát

Jedná se o jednoduchý textový soubor pro výměnu tabulkových dat.

Soubor obsahuje jednotlivé řádky, v nichž jsou slova a další položky odděleny čárkou. Pokud je potřeba, aby text obsahoval čárky, mohou být jednotlivé položky odděleny uvozovkami, středníkem a podobně.

Další zajímavý pojem v našem slovníku je například blog a obsahový marketing.