Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz je označení pro část textu, obrázek nebo jiné místo na stránce, které je propojené s jinou stránkou na internetu. Kliknutím na hypertextový odkaz se dostaneme na jinou stránku na internetu.

Dalším zajímavým pojmem je například deep link nebo zpětný odkaz.