Zkratka DOM pochází z anglického Document Object Model a přeložit ji můžeme jako objektový model dokumentu. Jedná se o rozhraní, které umožňuje za pomoci JavaScriptu přístup ke konkrétním prvkům HTML stránky. Mezi tyto prvky, kterým se říká uzly, spadají například komentáře, tagy, atributy a další.

Tento systém funguje na principu hierarchického stromu (v angličtině se můžeme setkat s označením DOM tree) a pracuje se zanořením daných prvků v rámci kompletního obsahu dokumentu. To celé dovoluje uživateli přidávat další úrovně a pracovat s jednotlivými částmi.

DOM je základem pro technologii DHTML a v současné době je tohle rozhraní nezávislé na samotném jazyku i na prohlížeči.