DHTML

Pojmem DHTML rozumíme dynamické HTML a označujeme jím spojení JavaScriptu, HTML a kaskádových stylů. Tohle spojení zavedl Microsoft v rámci prohlížeče Internet Explorer, přesněji ve čtvrté verzi, která vznikla v roce 1997. Nejedná se o samostatný jazyk, ale o celou řadu nástrojů a konkrétních postupů. Tento systém později prohloubila technologie AJAX. Samotnou manipulaci se strukturou webové stránky výrazně zjednodušila knihovna jQuery. Později na to celé navázaly moderní frameworky, mezi nimiž můžeme jmenovat například React nebo Angular.

Než byl tento model zaveden, internetové stránky prakticky nijak nereagovaly, když na ně přišel uživatel. DHTML však do systému vneslo rozhraní DOM, jinak také objektový model dokumentu. Díky němu se výrazně zvýšila dynamika stránek. Jakmile uživatel vykoná nějakou akci, například na něco klikne myší, stránky se mohou změnit. Tím vytváří pro uživatele zajímavou zpětnou vazbu.