HTML banner

Termínem HTML banner označujeme reklamní proužky, které využívají kód HTML. Mohou obsahovat JavaScripty nebo formuláře, takže lze zvýšit jejich interaktivou. Mezi jejich nevýhody patří náročnější tvorba, menší podpora u reklamních systémů a také složitější proces kontroly na straně poskytovatele reklamního místa.

Tyhle nevýhody a vyšší cen nejspíš způsobily, že se tento typ reklamních bannerů příliš neuchytil.