HTML element / HTML značka

S tímto termínem se setkáme u kodérů. Označují tak části HTML dokumentu, případně XHTML.

Tyto elementy / značky se skládají z tagů, případně doplňujících atributů. Součástí je i textový obsah. Jednotlivé značky text formátují nebo pomáhají určit jeho význam, například zda jde o odkaz nebo má být text tučný a podobně.

Tímto způsobem vzniká DOM neboli objektový model dokumentu. Jedná se o specifický hierarchický strom, který je obrazem celé HTML stránky. Lze s ním dále pracovat za pomoci DHTML. Rozlišujeme několik druhů DHTML elementů. Dělit je lze podle:

Podle párovosti

V rámci HTML rozlišujeme elementy s nepárovými a párovými tagy.

Podle zobrazení

V rámci HTML a XHTML můžeme rozdělit elementy na tři základní kategorie.

  • InLine elementy – tyto elementy nevytváří nové řádky
  • Blokové elementy – jakmile jsou zobrazeny, odsadí zbývající obsah
  • Nahrazené elementy – při zobrazení jsou nahrazeny obsahem.

Podle funkce

Patří sem HTML elementy, které lze seskupit podle funkce. Například tabulky, formuláře a podobně.