Imprese

Pojem imprese používáme pro 1x zobrazení banneru. Přesněji se jedná o moment, kdy je banner odeslán z daného serveru, který obdržel žádost z prohlížeče uživatele. Nejde o moment, kdy by se uživatel skutečně na banner podíval a věnoval mu pozornost.

Banner může být ignorován (bannerová slepota) nebo se může zobrazit mimo viditelnou plochu monitoru nebo jiného zařízení.

Počet impresí se zpravidla zadává při nastavení reklamy v rámci Pay Per View (PPV) a je podstatný při závěrečném zhodnocení kampaně a její úspěšnosti.