Info marketing

Info marketing lze využít při každém podnikání. Jeho princip spočívá  vtom, že uživateli nejprve poskytnete dostatek informací a následně mu něco prodáte.

K tomu lze využít například rozsáhlý obsah webu, pravidelné blogové příspěvky, YouTube videa, e-booky poskytnuté zdarma či další podobné prostředky.

Budoucí klienti k vám získají důvěru a snadněji u vás nakoupí. Příkladem může být například e-book obsahující informace o vlastním rozvoji, propojený s blogem plným kvalitních textů. Ve chvíli, kdy si čtenáři na vaše texty zvyknou a získají k vám důvěru, snadno uspořádáte placený víkendový seminář, na který se rádi přihlásí.

E-book můžete využít například při e-mail marketingu.